Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

04/05/2011

Maroc : Adoption des enfants

Seuls des musulmans peuvent adopter des enfants marocains

Source :  Le Soir - 4 mai 2011.

 

Enfants marocains.jpgLes parents candidats à l’adoption d’un enfant marocain devront d’abord prouver qu’ils sont musulmans. En cas de doute, la demande sera rejetée.

 

C’est ce que rapporte De Morgen alors que le Maroc est sur le point d’être reconnu en Belgique comme nouveau pays pouvant intervenir pour une adoption.

 

À l’heure actuelle, trois dossiers concernant des parents souhaitant adopter des enfants marocains sont traités à l’essai. Lorsqu’ils seront finalisés, l’autorité centrale flamande en matière d’adoption (VCA, Vlaamse Centrale Autoriteit) procédera à une évaluation et en cas de rapport positif, le Maroc deviendra un nouveau canal d’adoption. Cependant, l’évaluation en cours fait apparaître que pour adopter un enfant venant du Maroc, les candidats parents devront être musulmans.

 

maroc_enfants.jpgOn ne peut rien y faire, estime le porte-parole du ministre flamand du Bien-être Jo Vandeurzen. « Nous demandons seulement à un pays proposant des adoptions de signer la Convention internationale de La Haye. Si un pays impose ensuite une restriction, nous ne pouvons rien faire d’autre que de la respecter », estime-t-il.

 

 

 

Alleen moslims mogen Marokkaanse kinderen adopteren

De  Morgen  -   4/05/2011

-----------------------------------

 

Enfants-Maroc.jpgMarokko staat op het punt om erkend te worden als nieuw adoptieland voor België. Er is één beperking: kandidaat-ouders moeten bewijzen dat ze moslim zijn. Bij twijfel wordt de aanvraag verworpen.

 

Op dit moment zijn al twee kandidaat-gezinnen erin geslaagd een Marokkaans kind te adopteren. Een derde kandidaat wacht op een voorstel voor een kind en moet dan afreizen naar Marokko. Dan zijn de drie proefdossiers rond en moet de Vlaamse Centrale Autoriteit voor Adoptie (VCA) ze evalueren. Bij een positief resultaat wordt Marokko officieel een nieuw adoptiekanaal.


Alle kandidaat-ouders zijn moslims. Dat is verplicht, zegt Annelies De Prest, coördinator van adoptiedienst De Vreugdezaaiers. "Volgens het religieuze concept van adoptie, dat kalafa wordt genoemd, kunnen enkel moslims de voogdij over een weeskind of een afgestaan kind krijgen. Dat is wettelijk bepaald, de scheiding tussen religie en overheid bestaat in Marokko niet."

 


Holebikoppels zijn uitgesloten om een adoptieaanvraag in te dienen. "Koppels moeten een attest van hun religieus huwelijk voorleggen, dat is opgesteld door een imam", zegt De Prest. "Alleenstaande vrouwen die zich kandidaat stellen, zijn meestal afkomstig uit Marokko. Op hun Marokkaanse geboorteakte staat hun geloof vermeld."


Ook bekeerlingen kunnen adopteren, op voorwaarde dat zij hun bekering bewijzen met een attest van de imam. "Een van onze kandidaat-ouders heeft zich bekeerd, maar het is duidelijk dat hij dat voor zijn huwelijk heeft gedaan en niet om aan een kind te geraken", zegt De Prest. "De aanvragen worden case per case bekeken. De uiteindelijke beslissing wordt door de Marokkaanse weeshuizen genomen. Bij twijfel wordt de aanvraag geweigerd."


De Vreugdezaaiers zijn voorlopig de enige Vlaamse adoptiedienst die in Marokko werkt. Er zijn contacten met vijf weeshuizen. "We wachten de evaluatie van de proefdossiers af. We krijgen heel wat vragen om informatie van kandidaat-ouders. Aangezien het publiek dat in aanmerking komt zeer beperkt is, zijn de wachttijden korter dan bij andere landen", zegt De Prest.


Jammer maar helaas, zegt woordvoerder Leo De Bock van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Wij eisen enkel dat een adoptieland de internationale Conventie van Den Haag ondertekend heeft. Als het land daarnaast een restrictie oplegt, kunnen wij niet anders dan dat respecteren. Net zoals sommige landen geen holebikandidaten toelaten."

De VCA blijft naarstig zoeken naar nieuwe adoptiekanalen. In Nigeria en in India lopen al proefdossiers, in Bulgarije en Kameroen mogen die opgestart worden.

Daarnaast wordt er in twaalf nieuwe landen vooronderzoek gedaan.

  

Les commentaires sont fermés.